ฟาร์มไก่ไข่ กรงตับไก่ไข่ Euro Farm สามารถนำมาติดตั้งเพื่อเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อความสะดวกในการเลี้ยงไก่ไข่ ในปริมาณมาก ง่ายต่อการจัดการ ทำให้พื้นที่ต่อการเลี้ยงไก่มากที่สุด

พัดลมฟาร์ม Euro Farm ทันสมัย ทนทานต่อการใช้งานแดดฝนโดยเคลือบกัลวาไนซ์แบบหนาพิเศษ ช่อยลดอุณหภูมิในพื้นที่การเลี้ยงปศุสัตว์ ทำให้ผลผลิตดีขึ้น ตอบโจทย์การลงทุนที่คุ้มค่า

Message us