1. กรงตับไก่ไข่ : กรงตับไก่ไข่ของเรา แบบเอเฟรม (A Frame) และ เฮชเฟรม (H Frame) คุณภาพยุโรป ราคาประหยัด สามารถใช้งานได้ทนทาน ยาวนาน
  2. รางอาหาร : รางน้ำและรางอาหารของเรา สามารถใช้กับกรงตับไก่ไข่
  3. รางน้ำ : รางน้ำและรางอาหารของเรา สามารถใช้กับกรงตับไก่ไข่
  4. พัดลมฟาร์ม : พัดลมหาร์มช่วยการระบายอากาศภายในพื้นที่ ฟาร์มขนาดใหญ่
  5. นิปเปิ้ล : พัดลม

ความแข็งแรงและความทนทานของกรงตับไก่ไข่

  • ผลิตจากลวดเหล็กกัลวาไนซ์ ขนาด 2.60 มม. 3.20 มม. 4.00มม. มอก.
  • ผลิตด้วยเครื่องจักรอาร์คตะแกรงไฟฟ้า มีมีความแม่นยำสูง
  • ระยะห่างพื้นกรงตับไก่ไม่แคบและกว้างเกินไป
  • ทนทานต่อการกัดกร่อนของไก่

ทนทานต่อสนิม โดยการเคลือบกัลวาไนซ์ โดยมีสเปคให้เลือก แบบ 10 ปี 20 ปี 40 ปี ตามความต้องการของทุกท่าน

รางอาหารของเรา สามารถใช้กับกรงตับไก่ไข่

รางน้ำของเรา สามารถใช้กับกรงตับไก่ไข่

พัดลมฟาร์ม

พัดลมฟาร์มช่วยการระบายอากาศภายในพื้นที่ ฟาร์มขนาดใหญ่

พัดลมฟาร์ม รุ่น ES700

พัดลมฟาร์ม รุ่น ES1000

พัดลมฟาร์ม รุ่น ES1380

Message us