ความแข็งแรงและความทนทานของกรงตับไก่ไข่

  • ผลิตจากลวดเหล็กกัลวาไนซ์ ขนาด 2.60 มม. 3.20 มม. 4.00มม. มอก.
  • ผลิตด้วยเครื่องจักรอาร์คตะแกรงไฟฟ้า มีมีความแม่นยำสูง
  • ระยะห่างพื้นกรงตับไก่ไม่แคบและกว้างเกินไป
  • ทนทานต่อการกัดกร่อนของไก่

ทนทานต่อสนิม โดยการเคลือบกัลวาไนซ์ โดยมีสเปคให้เลือก แบบ 10 ปี 20 ปี 40 ปี ตามความต้องการของทุกท่าน

Message us