พัดลมฟาร์ม พัดลมโรงงาน 70x70x30 ซม. พัดลมฟาร์ม พัดลมโรงงาน Euro Steel พัดลม รุ่นES700

พัดลม รุ่น ES700 ช่วยการระบายอากาศภายในพื้นที่ อาคาร โรงงาน โกดังเก็บของ พื้นที่ขนาดใหญ่ และฟาร์มขนาดใหญ่

 • โครงสร้างและมอเตอร์แข็งแรงผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง สามารถใช้งานได้ทนและยาวนาน
 • เคลือบกัลวาไนซ์แบบหนาพิเศษ >275 กรัม/ตารางเมตร
 • ใบพัดเป็นสเตเลส
 • มอเตอร์และวัสดุ คุณภาพเกรด A
 • ขนาดสินค้า 70x70x30 ซม. น้ำหนัก 20กก.
 • ไฟ 3 เฟส 380V / 0.25KW
 • F : ราคา 7,200 / ตัว

พัดลมฟาร์ม พัดลมโรงงาน 100x100x40 ซม. พัดลมฟาร์ม พัดลมโรงงาน Euro Steel พัดลม รุ่นES1000

พัดลม รุ่น ES1000 ช่วยการระบายอากาศภายในพื้นที่ อาคาร โรงงาน โกดังเก็บของ พื้นที่ขนาดใหญ่ และฟาร์มขนาดใหญ่

 • โครงสร้างและมอเตอร์แข็งแรงผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง สามารถใช้งานได้ทนและยาวนาน
 • เคลือบกัลวาไนซ์แบบหนาพิเศษ >275 กรัม/ตารางเมตร
 • ใบพัดเป็นสเตเลส
 • มอเตอร์และวัสดุ คุณภาพเกรด A
 • ขนาดสินค้า 100x100x40 ซม. น้ำหนัก 35กก.
 • ไฟ 3 เฟส 380V / 0.55KW

พัดลมฟาร์ม พัดลมโรงงาน 138x138x40 ซม. พัดลมฟาร์ม พัดลมโรงงาน Euro Steel พัดลม รุ่น ES1380

พัดลม รุ่น ES1380 ช่วยการระบายอากาศภายในพื้นที่ อาคาร โรงงาน โกดังเก็บของ พื้นที่ขนาดใหญ่ และฟาร์มขนาดใหญ่

 • โครงสร้างและมอเตอร์แข็งแรงผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง สามารถใช้งานได้ทนและยาวนาน
 • เคลือบกัลวาไนซ์แบบหนาพิเศษ >275 กรัม/ตารางเมตร
 • ใบพัดเป็นสเตเลส
 • มอเตอร์และวัสดุ คุณภาพเกรด A

C: ขนาดสินค้า 138x138x40 ซม. น้ำหนัก 50 กก.
ไฟ 3 เฟส 380V / 1.10KW

Message us